1st Claes Gräv & Pumpmontage AB är ett företag som arbetar med vatten och bergvärmeanläggningar samt mindre schaktarbeten . 

Kundkretsen består av både företag och privatpersoner över  hela stor Stockholm.